Buddy+ เพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

The most popular forum on the internet!

Buddy+ เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียว!

ชุมชนของผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ร่วมแชร์แลกเปลี่ยนประสพการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเรา เพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนของเราให้แข็งแรง ลดความหวาดกลัว และสร้างความตระหนักให้กับสังคม เพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และให้ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Buddy+ เราไม่ได้เหงาอยู่คนเดียว

เว็บไซต์ Buddy Plus เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อชุมชนของผู้ที่ติดเชื้อ HIV โดยเฉพาะ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV เพื่อค้นหาเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถสนับสนุนและให้กำลังใจกันและกันในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพด้วยการติดเชื้อ HIV

เว็บไซต์ Buddy Plus มีฟีเจอร์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน HIV+ ไม่ว่าจะเป็นฟอรั่มสำหรับการสนทนา, ห้องสนทนาส่วนตัว, บทความและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการรักษาและการจัดการชีวิตกับ HIV, รวมถึงแหล่งข้อมูลสำหรับการสนับสนุนทางสังคมและจิตใจ

ผ่านเว็บไซต์นี้, ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตามลำพัง มีชุมชนที่พร้อมรับฟังและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งสามารถส่งผลในทางบวกต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของพวกเขา เว็บไซต์ Buddy Plus จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการสร้างสังคมที่เข้าใจและสนับสนุนผู้ติดเชื้อ HIV ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น.

POSTS
34
TOPICS
156
REPLIES
187

U=U ไม่พบเท่ากับไม่แพร่

U=U” ย่อมาจาก “Undetectable = Untransmittable” ซึ่งเป็นหลักการที่ระบุว่าคนที่ติดเชื้อ HIV และได้รับการรักษาจนระดับไวรัสในเลือดไม่สามารถตรวจพบได้ (Undetectable) ไม่สามารถส่งต่อเชื้อ HIV ให้กับคนอื่นได้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ (Untransmittable) นี่คือความคืบหน้าที่สำคัญในด้านการต่อสู้กับ HIV/AIDS และช่วยลดการตีตราและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ HIV

การไม่สามารถตรวจพบไวรัส (Undetectable) หมายความว่าระดับของไวรัสในเลือดต่ำมากจนไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยการทดสอบไวรัสมาตรฐาน คนที่มี HIV และรักษาระดับไวรัสให้ไม่ตรวจพบได้ไม่เพียงแต่มีสุขภาพดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันการส่งต่อไวรัสไปยังคนอื่นๆ ด้วย

U=U เป็นข้อความสำคัญที่องค์การสาธารณสุขทั่วโลกและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับ HIV/AIDS สนับสนุน เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าถึงการรักษาและรักษาระดับไวรัสไม่ให้ตรวจพบเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ติดเชื้อและเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ HIV ต่อไป.