ชายรักชาย ควรตรวจโรคทางเพศอะไรบ้าง

ชายรักชาย หรือผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ควรได้รับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) เป็นประจำ เพราะพวกเขามีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อบางชนิด กลุ่มชายรักชาย มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความชุกของการติดเชื้อบางอย่างภายในชุมชนโอกาสสูงที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การตรวจอย่างสม่ำเสมอช่วยให้การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ รักษาได้ทันท่วงที และป้องกันการแพร่เชื้อต่อไป เป็นองค์ประกอบสำคัญของการบำรุงรักษาสุขภาพทางเพศสำหรับ ชายรักชาย

ทำความเข้าใจกับกลุ่ม ชายรักชาย และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

MSM ย่อมาจาก Men who have Sex with Men “ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย” เป็นคำรวมที่ใช้อธิบายชายที่มีรสนิยมทางเพศและมีกิจกรรมทางเพศกับชายอื่น กลุ่มชายรักชาย มักใช้ในการวิจัย การดูแลสุขภาพ และการสนับสนุน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง และความเสี่ยงที่ประชากรกลุ่มนี้ต้องเผชิญ

สุขภาวะทางเพศ หมายถึง สภาวะสุขภาวะของร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ มันเกี่ยวข้องกับการมีแนวทางเชิงบวก และให้เกียรติในเรื่องเพศ ประสบการณ์ทางเพศที่ปลอดภัย และยินยอมพร้อมใจ การไม่มีปัญหาสุขภาพทางเพศหรือโรค สุขภาพทางเพศครอบคลุมแง่มุมต่างๆ เช่น พฤติกรรมทางเพศ ความสัมพันธ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) และความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม รวมถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับวิถีเพศทางเลือก

ปัจจัยเสี่ยงของการถ่ายทอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม ชายรักชาย

ปัจจัยเสี่ยงของการถ่ายทอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปัจจัยเสี่ยงหลายประการ นำไปสู่การแพร่เชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) การทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ มีความสำคัญต่อการป้องกัน และนี่คือปัจจัยเสี่ยงทั่วไป:

 • การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่ไม่มีการป้องกัน
  • การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือวิธีการป้องกันอื่นๆ เพิ่มความเสี่ยงของการแพร่เชื้อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากเยื่อบุทวารหนักมีความไวต่อการฉีกขาด และเกิดแผลได้ จึงทำให้การแพร่เชื้อของเชื้อโรคง่ายขึ้น
 • การมีคู่นอนหลายคน
  • โดยเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆ จะเพิ่มความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังเพิ่มศักยภาพในการแพร่กระจายของการติดเชื้อในกลุ่มชายรักชายที่อยู่ในสังคมใกล้เคียงกัน
 • ความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูง
  • กลุ่มชายรักชายมีแนวโน้มที่จะพบคู่นอนที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย หรือไม่ได้รับการรักษา เนื่องจากมีอัตราผู้ป่วยที่สูงขึ้นในชุมชนของพวกเขา สิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่เชื้อระหว่างมีเพศสัมพันธ์
 • การใช้สารเสพติด
  • การใช้แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่อาจทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม ล่องลอย มึนเมา ยิ่งเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน และโอกาสแพร่เชื้อ STD สูงขึ้น
 • ขาดความรู้และความตระหนัก
  • ความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การแพร่เชื้อ และวิธีการป้องกันสามารถนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงที่สูงขึ้นในกลุ่ม ชายรักชาย การขาดความตระหนักเกี่ยวกับการหมั่นตรวจโรคและความสำคัญของการตรวจคัดกรองเป็นประจำ อาจส่งผลให้การวินิจฉัยและการรักษาล่าช้า
 • การตีตราและการเลือกปฏิบัติ
  • เกี่ยวกับกลุ่มรักร่วมเพศ และความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน สร้างอุปสรรคในการแสวงหาการรักษาพยาบาล และการพูดคุยเรื่องสุขภาพทางเพศอย่างเปิดเผย ความกลัวการเลือกปฏิบัติอาจทำให้ ชายรักชาย ไม่สามารถเข้าถึงบริการป้องกัน การตรวจและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • อินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นหาคู่
  • การใช้แอพหาคู่และแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อพบกับคู่นอนได้เพิ่มการเข้าถึงการเผชิญหน้าทางเพศแบบไม่เป็นทางการ แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ สามารถอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ แต่ก็สร้างโอกาสสำหรับการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระบุชื่อหรือไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ STD เพราะคนแปลกหน้าเหล่านี้ไม่ได้แจ้งสถานะ STD ให้ทราบ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อยในกลุ่ม ชายรักชาย

ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) ทั่วไป ในกลุ่มชายรักชาย ได้แก่:

 • เอชไอวี: กลุ่มชายรักชายได้รับผลกระทบจากเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและการไม่สวมถุงยางอนามัยป้องกันเชื้อ รวมทั้งไม่ได้กินยา PrEP (ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ) และไม่ได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอก็ทำให้มีความเสี่ยงรับเชื้อเอชไอวีมาได้จากพฤติกรรมเหล่านี้
 • ซิฟิลิส: โรคนี้มีอัตราการระบาดที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่ม MSM ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ทั้งทางปากและทางทวารหนัก ซิฟิลิสอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่รุนแรงได้ หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา และเพิ่มความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อเอชไอวี
 • หนองในแท้ และหนองในเทียม: ยังพบได้บ่อยในกลุ่ม MSM สามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ทางปาก ทวารหนัก หากปล่อยไว้โดยไม่รักษาอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในท่อปัสสาวะ ท่อน้ำอสุจิอักเสบ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเอชไอวี
 • เริมที่อวัยวะเพศ: การติดเชื้อไวรัสเริม (HSV) เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มชายรักชาย ทั้ง HSV-1 และ HSV-2 สามารถส่งผ่านกิจกรรมทางเพศทางปาก ทวารหนัก และอวัยวะเพศ การระบาดของแผล และแผลที่อวัยวะเพศที่เจ็บปวดเป็นลักษณะของการติดเชื้อเริม
 • ไวรัสเอชพีวี: HPV เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยในกลุ่มชายรักชาย มันสามารถทำให้เกิด หูดที่อวัยวะเพศและมะเร็งหลายชนิด รวมถึงมะเร็งทวารหนัก องคชาต และมะเร็งในช่องปาก การฉีดวัคซีนเอชพีวีและการตรวจคัดกรองเป็นประจำ รวมถึงการตรวจแปปสเมียร์ทางทวารหนัก มีความสำคัญต่อการป้องกัน
 • ไวรัสตับอักเสบ A และ B: ไวรัสตับอักเสบ A และ B สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักชาย แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซีแม้ว่าจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้น้อยกว่า แต่ก็ยังสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ในบางสถานการณ์ เช่น ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงหรือเมื่อมีการสัมผัสทางเลือดต่อเลือด

การส่งเสริมเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในกลุ่ม ชายรักชาย

การส่งเสริมการปฏิบัติทางเพศอย่างปลอดภัยในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์หลักบางประการในการส่งเสริมการปฏิบัติทางเพศอย่างปลอดภัย:

 • การใช้ถุงยางอนามัย: ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก และทางปาก ให้ข้อมูลการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี รวมถึงการใช้สารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมจากน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงที่ถุงยางอนามัยจะแตก หรือหลุดรั่วขณะมีเซ็กส์ได้
 • การป้องกันโรคก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP): ให้ความรู้แก่กลุ่มชายรักชายเกี่ยวกับ PrEP ซึ่งเป็นยาประจำวันที่สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างมาก สนับสนุนให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาว่า PrEP เหมาะสมกับพวกเขาหรือไม่
 • การป้องกันโรคหลังการสัมผัส (PEP): แจ้งให้กลุ่มชายรักชายทราบเกี่ยวกับ PEP ซึ่งเป็นสูตรการรักษาที่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังจากการสัมผัส เพื่อกระตุ้นให้บุคคลที่อาจสัมผัสเชื้อเอชไอวีไปพบแพทย์ทันที (ภายใน 72 ชั่วโมง) เพื่อประเมินคุณสมบัติของตนสำหรับ PEP
 • การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำ: เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเอชไอวี ซิฟิลิส หนองในแท้ หนองในเทียม และไวรัสตับอักเสบบี สนับสนุนให้ชายรักชายเข้ารับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง หรือบ่อยกว่านั้น หากมีคู่นอนหลายคน หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง
 • การฉีดวัคซีน: ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบี รวมถึงฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส (HPV) แนะนำให้ฉีดวัคซีน HPV สำหรับชายรักชายทุกคน รวมถึงผู้ที่อายุไม่เกิน 45 ปี เพื่อป้องกันมะเร็งบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับ HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
 • การสื่อสารแบบเปิดเผย: ส่งเสริมให้กลุ่มชายรักชายมีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับคู่นอนเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ สถานะของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ส่งเสริมเกี่ยวกับการชวนไปตรวจเลือด การใช้ถุงยางอนามัย และมาตรการป้องกันอื่นๆ เพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่อสุขภาพทางเพศ
 • เพศศึกษารอบด้าน: ส่งเสริมเพศศึกษารอบด้านที่มีข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มชายรักชายโดยเฉพาะ การศึกษานี้ควรครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การลดความเสี่ยง การยินยอม และทักษะในการสื่อสาร
 • การสนับสนุนชุมชนและทรัพยากร: ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและครอบคลุมสำหรับกลุ่มชายรักชาย โดยเสนอทรัพยากรชุมชน กลุ่มสนับสนุน และบริการให้คำปรึกษา ทรัพยากรเหล่านี้สามารถช่วยจัดการกับความท้าทายและความต้องการเฉพาะของชายรักชายในการรักษาสุขภาพทางเพศ
การส่งเสริมเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในกลุ่ม ชายรักชาย

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ถุงยางแตก กี่วัน? ถึงกินยาเป๊ปได้

มะเร็งทวารหนัก รู้ทัน ป้องกันได้!

โดยสรุปแล้ว การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำ มีความสำคัญสูงสุดสำหรับกลุ่มชายรักชาย เป็นขั้นตอนในการรักษาสุขภาพทางเพศ และป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มชายรักชาย มักมีความเสี่ยงสูงต่อโรคเนื่องจากการมีพฤติกรรมทางเพศที่เข้าข่าย รวมทั้งยังตัดสินใจไปตรวจเลือดช้า ทำให้ยากต่อการตรวจจับโรคและการรักษาทันที เราแนะนำให้ชายรักชายทุกคน ทำการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ องค์กรชุมชน และโครงการด้านสาธารณสุข ก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายรักชาย ที่สามารถรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นด้านเพศศึกษา และบริการการตรวจที่สามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง และไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

0
0