อาการแบบไหนเข้าข่าย หูดหงอนไก่

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมาก หูดหงอนไก่ ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่พบบ่อยในกลุ่มกามโรคประเภทนี้ การระบุอาการที่เกี่ยวข้องกับหูดหงอนไก่ เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการวินิจฉัย และการรักษาอย่างทันท่วงที หูดหงอนไก่ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปพิลโลมา (HPV) มีลักษณะเป็นตุ่ม หรือกระจุกเล็กๆ คล้ายดอกกะหลํ่าในบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดนี้มีความแตกต่างกันในขนาด สี และพื้นผิว อาจมีอาการคัน รู้สึกไม่สบาย และเจ็บปวดร่วมกับหูดเหล่านี้ และอาจส่งผลต่อกิจกรรมทางเพศและปัญหาเรื่องการปัสสาวะด้วย การตระหนักถึงอาการเหล่านี้มีความสําคัญต่อการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันการแพร่เชื้อต่อไป ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงสัญญาณและความเสี่ยงของหูดหงอนไก่ โดยเน้นยํ้าถึงความสําคัญของการไปพบแพทย์ทันที

หูดหงอนไก่ คืออะไร

หูดหงอนไก่หรือที่เรียกว่า Condylomata Acuminata เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อไวรัส Human Papillomavirus (HPV) บางสายพันธุ์ หูดเหล่านี้มักจะปรากฏบนหรือรอบๆ บริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก แม้ว่าจะสามารถเกิดขึ้นในปากหรือคอได้เช่นกัน หูดหงอนไก่มักมีลักษณะเป็นสีเนื้อ หรือสีเทา และมีเนื้อสัมผัส คล้ายดอกกะหลํ่าอาจมีขนาดแตกต่างกัน และนูนขึ้นหรือแบนได้ บางกรณีอาจทําให้เกิดอาการคัน รู้สึกไม่สบายหรือมีเลือดออก โดยเฉพาะในระหว่างที่มีกิจกรรมทางเพศ อย่างไรก็ตาม หูดหงอนไก่มักจะไม่แสดงอาการที่สังเกตเห็นได้ในระยะแรกๆ ที่ติดเชื้อ

“หูดหงอนไก่สามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่สวมถุงยางอนามัย ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก”

ตลอดจนการสัมผัสทางผิวหนังที่มีแผลสดใหม่ก็สามารถแพร่กระจายได้ แม้ว่าจะไม่พบหูดที่มองเห็นได้ก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่ใช่ทุกกรณีของการติดเชื้อ HPV ที่จะส่งผลให้เกิดหูดหงอนไก่ได้ เนื่องจากไวรัสเหล่านี้อาจแฝงตัวอยู่ในร่างกายโดยไม่ส่งผลใดๆ โดยตัวเลือกของการรักษาหูดหงอนไก่ ได้แก่:

ตัวเลือกของการรักษา หูดหงอนไก่

 • การผ่าตัดเอาหูดออก
 • การรักษาด้วยเลเซอร์
 • การใช้ยาเฉพาะที่ที่เป็นหูด
 • การรักษาด้วยความเย็น (การจี้หูดด้วยไนโตรเจนเหลว)

อาการทั่วไปของ หูดหงอนไก่

อาการที่พบบ่อยที่สุดของหูดหงอนไก่ คือ การพบหูดรอบๆ บริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก หูดเหล่านี้อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้:

 • ตุ่มเล็กๆ สีเนื้อหรือสีเทา: หูดหงอนไก่มักปรากฏเป็นตุ่มนูนเล็กๆ ซึ่งอาจมีสีเนื้อหรือเข้มกว่าเล็กน้อย พวกเขาสามารถ แบนหรือมีเนื้อเหมือนดอกกะหลํ่า
 • อาการคันหรือไม่สบาย: บางคนที่มีหูดหงอนไก่อาจมีอาการคัน ระคายเคือง หรือรู้สึกไม่สบายในบริเวณที่เป็น
 • มีเลือดออก: ในบางกรณี หูดหงอนไก่อาจมีเลือดออก โดยเฉพาะระหว่างมีเพศสัมพันธ์ หรือเมื่อมีการระคายเคือง

สิ่งสําคัญคือ ต้องสังเกตบริเวณอวัยวะเพศบ่อยๆ เพราะหูดหงอนไก่อาจไม่แสดงอาการให้เห็น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ติดเชื้ออาจไม่รู้ตัวว่าตนมีเชื้อ HPV อยู่และสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว หากคุณสงสัยว่ามีความเสี่ยงจะเป็นหูดหงอนไก่หรือมีข้อกังวลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศของคุณ ขอแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการรักษาที่เหมาะสม

ภาวะแทรกซ้อนของหูดหงอนไก่ที่อาจเกิดขึ้น

ภาวะแทรกซ้อนของหูดหงอนไก่ที่อาจเกิดขึ้น

แม้ว่าโดยทั่วไปหูดหงอนไก่จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากนัก แต่ภาวะแทรกซ้อนบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้จากการมีหูดเหล่านี้ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่:

 • ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น: การมีหูดหงอนไก่อาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการได้รับหรือแพรเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น ไวรัสเอชไอวี ซิฟิลิส และเริมที่อวัยวะเพศ เนื่องจากมีแผลเปิดหรือรอยตุ่มอักเสบในผิวหนังที่เกิดจากหูด
 • ผลกระทบทางจิตใจ: หูดหงอนไก่ส่งผลกระทบทางจิตใจและอารมณ์ต่อผู้ติดเชื้อ นําไปสู่ความเครียด วิตกกังวล และ ขาดความนับถือตนเอง ทำให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างคนรักแย่ลง
 • การแพร่เชื้อไปยังคู่นอน: หูดหงอนไก่เป็นโรคติดต่อทางเพศ จึงสามารถติดต่อไปยังคู่นอนผ่านการสัมผัสใกล้ชิด แม้ว่าจะมองไม่เห็นหูดหงอนไก่ก็ตาม สิ่งสําคัญคือ ต้องมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และแจ้งให้คู่นอนทราบเกี่ยวกับการมีหูดหงอนไก่เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและการติดเชื้อซ้ำไปมาภายหลัง
 • เสี่ยงต่อโรคมะเร็งบางชนิด: เชื้อไวรัส HPV บางสายพันธุ์ทําให้เกิดหูดหงอนไก่ โดยเฉพาะสายพันธุ์ชนิดที่ 16 และ 18  ยังสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งทวารหนัก และโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม ต้องให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยว่าหูดหงอนไก่ที่เป็นไม่ได้ถูกเป็นเซลล์มะเร็ง

ความสําคัญของการตรวจและรักษา หูดหงอนไก่

การตรวจหาและรักษาหูดหงอนไก่ตั้งแต่เนิ่นๆ มีความสําคัญเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่:

 • ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไปยังคู่นอน
 • ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนของหูดหงอนไก่
 • ช่วยจัดการอาการป่วยจากโรคให้หายดีโดยเร็ว
 • ช่วยปรับผลกระทบทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อ
 • ช่วยป้องกันการเกิดโรคซ้ำ และกระจายเชื้อไปยังส่วนอื่นของร่างกาย
 • ช่วยลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
 • ช่วยจัดการการติดเชื้อ HPV ที่แฝงอยู่ไม่ให้เกิดโรคมะเร็งที่ร้ายแรงต่อสุขภาพ

ควรไปพบแพทย์เมื่อไหร่?

เราขอแนะนําให้คุณไปพบแพทย์ หากสงสัยว่ามีหูดหงอนไก่เปรียบเทียบกับสถานการณ์ ดังต่อไปนี้:

พบรอยหูดที่มองเห็นได้ หรือสังเกตเห็นรอยโรคที่ผิดปกติ บริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
มีอาการไม่สบาย คัน เจ็บปวด ปัสสาวะแสบขัด หรือมีเลือดออกบริเวณอวัยวะเพศ
มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สวมถุงยางอนามัยกับคู่นอนที่ไม่รู้ว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่หรือไม่
คู่นอนของคุณแจ้งให้คุณทราบว่าได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นหูดหงอนไก่

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

รักษาเอชไอวีอย่างไร เมื่อรู้ว่าติดเชื้อ

โรคหนองใน ติดต่อได้อย่างไร?

กล่าวโดยสรุปถึงอาการที่เข้าข่ายว่าจะเป็นหูดหงอนไก่ คือ พบตุ่มสีเนื้อหรือสีเทารอบๆ บริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก หูดเหล่านี้อาจมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป และอาจมีลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆ นูนขึ้น หรือมีเนื้อคล้ายดอกกะหลํ่า อาจมีรอยโรคเกิดขึ้นเป็นกลุ่มทําให้เกิดอาการคัน รู้สึกไม่สบาย หรือมีเลือดออก อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องรับรู้ว่า หูดหงอนไก่อาจไม่แสดงอาการให้เห็นอย่างเด่นชัด ในกรณีเช่นนี้บุคคลอาจไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อแล้ว หากมีความสงสัยว่าคุณเป็นหูดหงอนไก่ หรือมี อาการดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ขอแนะนําให้ไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการรักษาที่เหมาะสมครับ

0
0