ไวรัสตับอักเสบซี แบบไหนถึงเสี่ยง?

ไวรัสตับอักเสบซี (HCV) คือ การติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อตับ และอาจนำไปสู่โรคตับทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง มีการประเมินว่ากว่า 71 ล้านคนทั่วโลก อาศัยอยู่กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี แบบเรื้อรัง การทำความเข้าใจ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบซี มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ การตรวจหาตั้งแต่เนิ่นๆ และการจัดการโรคอย่างเหมาะสม

ไวรัสตับอักเสบซี เป็นอย่างไร

ไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่ติดต่อผ่านทางเลือด วิธีการแพร่เชื้อที่พบบ่อยที่สุด คือ การใช้เข็มที่ปนเปื้อนหรืออุปกรณ์ในการเสพยาอื่นๆ ร่วมกันระหว่างผู้ใช้ยาทางหลอดเลือดดำ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ ต้องทราบว่าไวรัสตับอักเสบซี สามารถแพร่เชื้อผ่านทางเส้นทางอื่นๆ ได้เช่นกัน รวมถึงการสัมผัสจากการทำงาน เช่น การบาดเจ็บจากการถูกแทงด้วยเข็มของผู้ติดเชื้อ และผ่านการได้รับเลือดก่อนที่จะมีการดำเนินมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดในปีหลังๆ ที่ผ่านมา เป็นต้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความเชื่อมโยงระหว่างไวรัสตับอักเสบซี กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs) ได้รับความสนใจอย่างมาก แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วไวรัสตับอักเสบซี จะไม่ถือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบโดยตรง แต่พฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูงบางอย่าง สามารถทำให้เชื้อแพร่ไปสู่คนได้ บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบซี โดยเน้นไปที่ความเชื่อมโยงกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรคติดเชื้อนี้

การแพร่เชื้อของ ไวรัสตับอักเสบซี

การเพิ่มความเข้าใจของเรา เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และความเชื่อมโยงระหว่างโรคไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เราสามารถทำงานเพื่อพัฒนากลยุทธ์การป้องกันที่ครอบคลุม ส่งเสริมการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น และให้ทางเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในท้ายที่สุด ความรู้นี้ช่วยให้บุคคลและชุมชนใช้มาตรการเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบซี และภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบหลักของการแพร่เชื้อ ได้แก่:

 • การติดต่อทางเลือด
  • พบว่าการเสพยาด้วยเข็มฉีดยา หรืออุปกรณ์ในการเสพยาร่วมกัน เป็นหนึ่งในรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดของการแพร่เชื้อ เมื่อมีคนฉีดยาเข้าเส้นเลือด แม้แต่เลือดที่ติดเชื้อเพียงเล็กน้อยก็สามารถมีไวรัสตับอักเสบซี มากพอที่จะแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้
 • อุบัติเหตุจากเข็มทิ่ม
  • กรณีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และบุคคลที่ต้องจับเข็มหรือของมีคมอื่นๆ ในสภาพแวดล้อม เช่น ร้านสัก หรือร้านเจาะ มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงโดยอุบัติเหตุ ยิ่งเมื่อเข็มปนเปื้อนเลือดที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี อาจนำไปสู่การแพร่เชื้อได้
 • การรับเลือดหรือปลูกถ่ายอวัยวะ
  • ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2535 ไม่ได้มีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบซี อย่างแพร่หลาย จึงทำให้ผู้รับเลือดได้รับเชื้อจากผู้บริจาคที่มีไวรัสตับอักเสบซีอยู่โดยไม่ตั้งใจ แต่ภายหลังทางสภากาชาดได้มีมาตรการเข้มงวดสำหรับผู้บริจาคเลือด และยังมีการตรวจเลือดที่ได้รับบริจาคทุกครั้งก่อนทำการส่งต่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ต่อไป
การแพร่เชื้อของ ไวรัสตับอักเสบซี

การแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบซีทางเพศสัมพันธ์

แม้ว่าไวรัสตับอักเสบซีจะติดต่อทางเลือดเป็นหลัก แต่ก็มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถเกิดขึ้นได้ ในกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการได้รับ หรือแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่

สิ่งสำคัญคือ ต้องทราบว่า แม้ว่าการแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบซีทางเพศสัมพันธ์สามารถเกิดขึ้นได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ความเสี่ยงจะถือว่าต่ำกว่า เมื่อเทียบกับการแพร่เชื้อในรูปแบบอื่นๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูง ควรตระหนักถึงน่ากลัวของการแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบซี

เมื่อเข้าใจรูปแบบการแพร่เชื้อได้ดีแล้ว เราจึงสามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการรับหรือส่งต่อไวรัสตับอักเสบซี เช่น การใช้เข็มที่สะอาดในการเสพยา หรือไม่ใช้เข็มร่วมกับใคร และการฝึกพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่ากับใครและไม่ว่าช่องทางไหนก็ตาม จะสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบซี ผ่านการสัมผัสเลือดหรือกิจกรรมทางเพศได้อย่างมาก

ไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ไวรัสตับอักเสบซีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างร่วมกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบด้านสุขภาพที่ซับซ้อนของบุคคลที่ติดเชื้อ ในขณะที่ไวรัสตับอักเสบซี ติดต่อผ่านเลือดเป็นหลัก ความเชื่อมโยงระหว่างไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนนี้จะสำรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับไวรัสนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน และผลกระทบของการติดเชื้อแบบผสมต่อการดำเนินของโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบซี ได้แก่:

 • ไวรัสเอชไอวี (HIV): การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและเอชไอวีพบได้บ่อย เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สวมถุงยางอนามัย การติดเชื้อเอชไอวีร่วมกัน สามารถเร่งการลุกลามของโรคตับที่เกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบซี และเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน
 • หนองในเทียม (Chlamydia) และหนองในแท้ (Gonorrhea): หนองในเทียมและหนองในเทียม เป็นแบคทีเรียติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่สามารถอยู่ร่วมกับไวรัสตับอักเสบซีได้ ปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศที่ไม่ได้ป้องกันกับคู่นอนหลายคน สามารถเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อทั้งสองได้ ยิ่งการติดเชื้อหนองในเทียมร่วมกับหนองในแท้ด้วย อาจส่งผลต่อการดำเนินของโรคที่รุนแรงยิ่งขึ้น และผลการรักษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีที่ยุ่งยากมากขึ้น
 • ซิฟิลิส (Syphilis): เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากแบคทีเรีย ที่สามารถอยู่ร่วมกับไวรัสตับอักเสบซีได้ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน และการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงทั่วไปสำหรับการแพร่เชื้อซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี การติดเชื้ออาจส่งผลต่อความก้าวหน้าของโรคและผลการรักษา
 • ไวรัสเริม (HSV): ไวรัสเริมชนิดที่ 2 (HSV-2) ซึ่งเป็นไวรัสติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั่วไป มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการได้รับ HCV การปรากฏตัวของการติดเชื้อ HSV-2 อาจอำนวยความสะดวกในการแพร่เชื้อ HCV ในระหว่างกิจกรรมทางเพศ เนื่องจากมีโอกาสที่ผิวหนังแตก มีแผล และการแพร่กระจายของไวรัสเพิ่มขึ้น
ไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปัจจัยเสี่ยงหลักโดยรวมของไวรัสตับอักเสบซีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ไวรัสตับอักเสบซีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีปัจจัยเสี่ยงร่วมกันหลายประการ ซึ่งเอื้อให้เกิดการติดเชื้อร่วมกัน คือ:

 • การใช้เข็มฉีดยา ฉีดเข้าหลอดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เข็มที่ปนเปื้อนและอุปกรณ์ในการเสพร่วมกัน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับทั้งไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด จะเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อร่วมกัน
 • การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การมีกิจกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย ไม่สวมถุงยางอนามัย โดยเฉพาะกับคนที่มีคู่นอนหลายคน เพิ่มความเสี่ยงในการได้รับทั้งไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้เซ็กส์ทอยร่วมกันและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศที่รุนแรง ซึ่งทำให้เลือดออกขณะมีเซ็กส์
 • พฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูง เปลี่ยนคู่นอนไม่ซ้ำหน้า ชอบใช้บริการผู้ให้บริการทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ป้องกัน มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • คนบางกลุ่ม เช่น ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย บุคคลที่ทำงานบริการทางเพศ และบุคคลที่มีประวัติการถูกจองจำ อาจได้รับผลกระทบจากทั้งไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาจส่งผลต่อการดำเนินของโรค และผลการรักษา การมีเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะเชื้อเอชไอวีในคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี สามารถเร่งการลุกลามของโรคตับ และเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคตับแข็ง และมะเร็งเซลล์ตับ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสตับอักเสบซี และเอชไอวีสามารถนำไปสู่การเกิดพังผืดในตับอย่างรวดเร็วขึ้น การตอบสนองต่อการรักษาไวรัสตับอักเสบซีลดลง และเพิ่มอัตราป่วยและเสียชีวิตโดยรวม

ในกรณีของการติดเชื้อร่วมกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น หนองในเทียม หนองในเทียม ซิฟิลิส หรือ HSV ผลกระทบต่อการลุกลามของโรค HCV อาจแตกต่างกันไป ในขณะที่การวิจัยยังดำเนินอยู่ การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหล่านี้อาจทำให้การจัดการและการรักษาไวรัสตับอักเสบซีซับซ้อนขึ้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่จะต้องพิจารณาการมีอยู่ของการติดเชื้อร่วมกันเมื่อประเมินบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และจัดให้มีการตรวจคัดกรอง การติดตาม และการรักษาที่เหมาะสมสำหรับการติดเชื้อทั้งสองชนิด

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซิฟิลิส โรคติดต่อทางเพศ

โรคหนองใน ติดต่อได้อย่างไร?

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในขณะที่การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมกัน เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากในด้านของการรักษา สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ การป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ รวมไปถึงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีเป็นประจำทุกปี ที่สำคัญการปฏิบัติทางเพศอย่างปลอดภัย และมาตรการบุคคลที่เสพยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งหากไม่ติดทั้งสองโรคก็จะดีกว่า เพราะฉะนั้น การป้องกันถือเป็นเรื่องที่ควรให้ความรู้และความเข้าใจอย่างมากที่สุดครับ

0
0