ตอบกลับไปยัง: เริ่มกินยาต้านไวรัสเอดส์

    anonymous thailand
    Participant
    ผู้ติดเชื้อทุกรายที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไม่ว่า CD4 จะเท่าใดสามารถเริ่มยาต้านไวรัสได้ฟรีตามโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรประกันสังคม