ตอบกลับไปยัง: ยาต้านไวรัสเอดส์

    anonymous thailand
    Participant
    เข้า ไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวี เมื่อเชื้อมีน้อยลงภูมิต้านทาน (CD4) ก็ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อก็จะไม่ป่วยและไม่เสียชีวิตจากเอดส์เพียงแต่ต้องกินยาไปตลอด ชีวิต