ตอบกลับไปยัง: กอดจูบติดเชื้อเอชไอวีไหม ?

    anonymous thailand
    Participant
    มีโอกาศแต่%ในการติดจะน้อยนะครับ

    เพราะในกรณีที่ในช่องปากเรามีแผลมีโอกาศติดได้ครับ

    เบื้องต้นไปตรวจเลือดดูก่อนครับ