ตอบกลับไปยัง: ฝ่ายรับป้องกันอย่างไร?

    anonymous thailand
    Participant
    สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ผู้ที่เป็นฝ่ายรับมีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี 1.38% โดยจากสถิติ การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับคนที่มีเชื้อเอชไอวีโดยเป็นฝ่ายรับ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี 138 ครั้งจากทุก 10,000 ครั้ง หรือประมาณ 1.38%

    ดั้งนั้นใครที่เป็นรับ ก็ควรเพิ่มการป้องกันไม่ว่าจะเป็น การใช้ยาเพร็พควบคู่กับการใช้ถุงยางด้วยนะครับ