ตอบกลับไปยัง: อยากถามเรื่องการตรวจครับ

  anonymous thailand
  Participant
  ขั้นตอนการตรวจมี 4 ขั้นตอน คือ

  1. รับการปรึกษาก่อนการเจาะเลือด
  2. เจ้าหน้าที่เจาะเลือด
  3. รับการปรึกษาก่อนฟังผลเลือด
  4. แจ้งผลเลือด พร้อมแนะนำให้มาตรวจเอชไอวีซ้ำเป็นระยะ หรือ ส่งต่อเข้าสู่บริการดูแลรักษาอื่น ๆ ที่จำเป็น สิ่งสำคัญในการตรวจเอชไอวี คือ ผู้รับบริการเป็นคนตัดสินใจ ไม่บังคับ มีการพูดคุยก่อนเจาะเลือด และต้องแจ้งผลตรวจแก่ผู้รับบริการ ทุกขั้นตอนประกอบขึ้นเป็นคำว่า VCT หมายถึง การตรวจด้วยความสมัครใจพร้อมได้รับการปรึกษา