ตอบกลับไปยัง: กินยา pep ครบ 28 วัน

    anonymous thailand
    Participant
    หากได้ไปตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV ที่คลินิกนิรนาม ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจหาด้วย fourth generation โดยเป็นการตรวจหาทั้งแอนติบอดี้ต่อเชื้อ และตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ (p24 antigen) ซึ่งจะเริ่มตรวจเจอเชื้อได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังจากรับเชื้อมา และตรวจเจอได้เกือบ 100% ที่ 1 เดือน

    ดังนั้น หากได้ตรวจหลังจากที่ทานยาครบไป 28 วันแล้ว หรือหลังจากที่ไปมีความเสี่ยงมาที่ 29 วัน แล้วผลเป็น non-reactive กับ negative ก็แสดงว่าไม่ได้มีการติดเชื้อคับ