ตอบกลับไปยัง: ลืมกินยาต้านเชื้อ Hiv

    anonymous thailand
    Participant
    การขาดยาต้านไวรัสเอช ไอวี จะมีผลให้ระดับยาลดลงและทำให้มีโอกาสที่เชื้อดื้อยาได้นะคับ

    แนะนำว่าให้รับประทายาในวันนี้ และวันต่อๆไปอย่างตรงเวลา สม่ำเสมอนะคับ โดยตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเตือนให้รับประทานยาทุกวัน และแนะนำไปพบแพทย์ที่ดูแลตามนัดนะคับ