ตอบกลับไปยัง: เสี่ยงการเป็นโรคไหม

    anonymous thailand
    Participant
    ถ้ากังวลก็ควรไปตรวจเลือดดูนะครับ