ตอบกลับไปยัง: ใช้ที่โกนหนวดร่วมกัน

    anonymous thailand
    Participant
    หากใช้ของมีคมร่วมกัน อาจมีโอกาสรับเชื้อได้จากแผลหรือเลือดออกเล็กน้อยที่อาจมองไม่เห็น จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมร่วมกัน และควรหลีกเลี่ยงการติดต่อและสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีเชื้อ hiv