ตอบกลับไปยัง: ตรวจเลือดหลัง14วัน

    anonymous thailand
    Participant
    ผลการตรวจเลือด หา HIV สามารถตรวจพบได้เร็วตั้งแต่ประมาณ 14 วัน และตรวจได้เกือบ100 เปอเซนต์ ที่ 30 วัน อาจเจอเชื้อ antigen ได้ตั้งแต่ 5-14 วัน ด้วยวิธี GEN 4 ครับ