ตอบกลับไปยัง: ตั้งครรภ์กินยาเพร็พได้ไหม

    anonymous thailand
    Participant
    การกินยาเพร๊บไม่มีผลต่อการตั้งครรภ์ สามารถปล่อยมีบุตรได้ตามปกติ แล้วถ้าหาฝ่ายชายมีผลเลือดบวกให้กินเพร็บก่อนนอนด้วยกันล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันและกินต่อไปอีก 30 วันหลังปล่อยมีน้อง หรือหากฝ่ายหญิงมีเลือดบวก ให้ฝ่ายชายกินยาเพร๊บมาก่อน 7 วันจึงปล่อยมีน้องได้ตามปกติ