ตอบกลับไปยัง: ลืมกินยาเพร็พครับ

    anonymous thailand
    Participant
    ยาเพร๊บสามารถกินยาห่างกันได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (ไม่เหมือนยาต้านไวรัสของคนเป็นเอชไอวีที่ต้องกินตรงเวลาทุกวัน) หากลืมกินก็ให้กินทันทีที่นึกออก แต่ถ้าหากลืมกินยาต่อเนื่องกันเกิน 7 วัน ให้กินยาเหมือนเริ่มกินใหม่แต่แรก