ตอบกลับไปยัง: ยาเพร็พ เป็นยาอะไร

    anonymous thailand
    Participant
    เพร็พ (PrEP) ทำงานได้ดีถ้าคุณรับประทานทุกวัน คุณควรพยายามที่จะรับประทานมันในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน

    หากคุณไม่รับประทานยาทุกวันคุณอาจจะไม่ได้รับการป้องกันจากเชื้อเอชไอวีได้ดีนัก