ตอบกลับไปยัง: วัคซีนพิษสุนัขบ้า

    anonymous thailand
    Participant
    วัคซีนทุกชนิดไม่ได้ผลิตจากเลือดหรือพลาสมาของคนนะครับ อาศัยเพียงการเพาะเลี้ยงจากเซลล์มนุษย์ ซึ่งถูกแยกออกมาและทำมาให้บริสุทธิ์อยู่แล้ว อีกทั้งเมื่อเพาะเลี้ยงไวรัสจนได้จำนวนที่ต้องการ ก็สกัดเอาแค่เซลล์ไวรัสพิษสุนัขบ้าออกมาเท่านั้น และยังถูกทำให้เชื้อตายอีก จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการปนเปื้อนเชื้อ HIV แต่อย่างใดครับ