ตอบกลับไปยัง: การตรวจ HIV

    anonymous thailand
    Participant
    ตรวจเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยง

    หรือถ้าไม่มั่นใจในคู่ของคุณก็ควรตรวจทันที

    หรือตรวจอย่างน้อยปีละครั้งครับ