ตอบกลับไปยัง: อยากทราบเรื่อง HIV

  anonymous thailand
  Participant
  ทางเลือด

  จากแม่สู่ลูก

  การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน

  ทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน