ตอบกลับไปยัง: ขอยาต้านฉุกเฉิน

    anonymous thailand
    Participant
    ไปรพ.ทุกที่ได้หมดครับ ทั้งรัฐและเอกชน แต่ต้องมีเอกสารประวัติการรักษาไปยื่นเรื่องด้วยครับ