ตอบกลับไปยัง: ต้องตรวจซ้ำ CD4 เมื่อใด

    anonymous thailand
    Participant
    ผมก็ปีละครั้ง แต่จริงๆ อยู่ที่หมอที่เราทำการรักษาด้วยนะคับ

    จดบันทึกประวัติของเราไว้ก็ดี ถึงแม้ค่า CD4 จะอยู่ในเกณฑ์ดี

    ก็มีโอกาสติดโรคแทรกซ้อนได้ทุกเมื่อคับ มันอยู่ที่การดูแลรักษาสุขภาพของคุณด้วยคับ