ตอบกลับไปยัง: ตรวจสุขภาพประจำปี

    anonymous thailand
    Participant
    ไม่น่ามีคับ ตรวจสุขภาพทั่วไป ถ้าไม่ระบุว่าตรวจหาเชื้อ HIV ก็ไม่มีคับ