ตอบกลับไปยัง: แผลบริเวณอวัยวะเพศ

    anonymous thailand
    Participant
    แผลที่อวัยวะเพศไม่สามารถบอกได้ ต้องดูจากพฤติกรรมทางเพศหรือความเสี่ยงของคุณมากกว่า

    ทางเดียวที่จะรู้ว่าติดเชื้อหรือไม่ก็ต้องไปตรวจ ไปพบหมอ เพื่อหาทางรักษาต่อไป