ตอบกลับไปยัง: สรุปปิดเคสกี่เดือน

    anonymous thailand
    Participant
    แนะนำว่าควรตรวจหลัง 1 เดือน และตรวจซ้ำหลัง 3-6 เดือน จะได้มีความมั่นใจยิ่งขึ้น