ตอบกลับไปยัง: ตรวจเอชไอวีบ่อยแค่ไหน

    anonymous thailand
    Participant
    none
    ควรรีบตรวจทันทีหากมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง