ตอบกลับไปยัง: PEP ป้องกันได้กี่ %

    anonymous thailand
    Participant
    none
    PEP สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้มากกว่า 80% หากรับยาได้รับยาภายใน 72 ชั่วโมง หลังมีความเสี่ยง

    ยิ่งรับยาเร็ว กินยาตรงเวลาจนยาหมด ยิ่งทำให้ยามีประสิทธิภาพในการป้องกันมากยิ่งขึ้น