ตอบกลับไปยัง: ตรวจเร็วพบเร็ว

  anonymous thailand
  Participant
  none
   

  • ป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีสู่ผู้อื่น
  • สามารถรับการรักษาได้ทันท่วงที
  • ป้องกันการพัฒนาของเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ระยะโรคเอดส์
  • ลดโอกาสการในติดเชื้อแทรกซ้อนอื่นๆ
  • มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนปกติทั่วไป