ตอบกลับไปยัง: ยุงกัดติดเอชไอวีไหม?

  anonymous thailand
  Participant
  none
  เอชไอวี ไม่สามารถอยู่นอกร่างกายคนได้

  ยุงจึงไม่สามารถส่งต่อเชื้อเอชไอวีให้กับมนุษย์ได้

  ดังนั้น จึงไม่ติดเชื้อเอชไอวี จากยุงครับ