ตอบกลับไปยัง: ตรวจไวรัสซีมา 6 เดือน

    anonymous thailand
    Participant
    none
    ตับอักเสบซีติดได้ทางเลือดก็จริงค่ะ ถ้าไปตรวจเลือดมาแล้วเกิน 6 เดือนขึ้นไปแล้วยังเป็นลบอยู่ ก็ไม่ต้องตรวจซ้ำอีกรอบแล้วค่ะ