ตอบกลับไปยัง: จูบปากกันติดเอดส์ไหม

    anonymous thailand
    Participant
    none
    ไม่ติดครับ แต่ถ้าจูบแล้วไปสอดใส่ต่อข้างล่างก็มีความเสี่ยงครับ