ตอบกลับไปยัง: ยุงกัดติดเอชไอวีไหม?

    anonymous thailand
    Participant
    none
    เอชไอวี เกิดจากคนสู่คนเท่านั้นค่ะ แมลงเป็นไปไม่ได้เลย ยุงกัดระวังไข้เลือดออกดีกว่าค่ะ