ตอบกลับไปยัง: หูดข้าวสุกรักษาได้ไหมครับ ?

  anonymous thailand
  Participant
  วิธีการรักษาโรคหูดข้าวสุก

  ส่วนใหญ่อาการของผู้ป่วยโรคหูดข้าวสุกมักหายได้เองภายใน 6-12 เดือน ซึ่งการรักษาผู้ป่วยมีหลายวิธีโดยแพทย์จะเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายมากที่สุด อาจใช้เพียงวิธีเดียวหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น

  – การใช้ยาแต้มบริเวณตุ่มหูดข้าวสุก ที่มีส่วนผสมของกรด Salicylic Acid , Potassium Hydroxide , Benzoyl Peroxide , Hydrogen Peroxide

  – การรักษาหูดข้าวสุกด้วยยาชนิดรับประทาน เช่น Cimetidine

  – การใช้ยาแต้มบริเวณตุ่มหูดข้าวสุกชนิดเจลหรือครีม ที่มีส่วนผสมของ Retinoids

  – การจี้หูดข้าวสุกด้วยความเย็น (Cryotherapy / Cryosurgery)

  – การรักษาหูดข้าวสุกด้วยเลเซอร์ (Pulsed Dye Laser Therapy)

  – การรักษาหูดข้าวสุกด้วยการขูดเนื้อเยื่อ

  – การรักษาหูดข้าวสุกด้วยกับการฉีดสารกระตุ้นภูมิ ในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอการรักษา