ตอบกลับไปยัง: PEP คืออะไร?

    anonymous thailand
    Participant
    ยา PEP – Post-Exposure Prophylaxis

    เป็นยาที่กินเพื่อยับยั้งไม่ให้เชื้อเอชไอวีที่เข้ามาแล้วเกิดการแบ่งตัวเพิ่มเติม เป๊ปจะกินหลังจากที่เกิดความเสี่ยงมาแล้ว เข่น ถุงยางอนามัยแตก มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกัน หรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้ยาทำงานได้อย่างเต็มที่ ควรกินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีความเสี่ยงครับ