ตอบกลับไปยัง: ออรัล เซ็กส์ ?

  anonymous thailand
  Participant
  ไม่ติด หากผู้กระทำ(คนโมก คนอม) ไม่มีแผลในช่องปากหรือลำคอ

  แต่ว่ามีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

  เช่น หนองใน ซิฟิลิส เริมได้ครับ

  แนะนำให้คู่นอนของคุณลองไปตรวจดูนะครับเพื่อความสบายใจ