ตอบกลับไปยัง: ผลออกมาเป็นลบ

    anonymous thailand
    Participant
    หากไปตรวจที่ 21 วัน หลังจากไปมีความเสี่ยงมา แล้วผลเป็นลบ

    ก็แสดงว่าไม่น่าจะมีเชื้อ HIV

    อย่างไรก็ตาม แนะนำควรตรวจซ้ำอีกครั้งที่ 30 วัน เพื่อให้ผลแน่นอนครับ