ตอบกลับไปยัง: เชื้อซิฟิลิส

    anonymous thailand
    Participant
    ป้องกันตนเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัยให้ทุกกิจกรรมทางเพศ

    หัดสังเกตุคู่นอนของตนเองหรือมีเพศสัมพันธ์กับแฟนของตัวเองที่มั่นใจว่าปลอดเชื้อ

    ไม่ใช้บริการทางเพศหรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อย