ตอบกลับไปยัง: ตรวจแพงไหมครับ?

  anonymous thailand
  Participant
  ราคาตรวจเอชไอวี

  – คลินิกนิรนาม

  ตรวจแบบรู้ผลทันทีจะเริ่มต้นที่ 200 บาท

  ตรวจด้วยวิธี PCR เริ่มต้นที่ 1,500 บาท (รู้ผล 1 สัปดาห์)

  – ตรวจที่ LAB

  ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 500-2,500 บาท ขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจ

  – โรงพยาบาลเอกชน

  ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ประมาณ 600-3,000 บาท

  – โรงพยาบาลรัฐ

  บางโรงพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถตรวจเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เพียงมีบัตรประชาชน และทั้งนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็สามารถ ตรวจ HIV ฟรี ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากผู้ปกครอง ไม่ต้องอดข้าว อดน้ำ ก่อนไปตรวจ