ตอบกลับไปยัง: ใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น

    anonymous thailand
    Participant
    คนที่ติดเชื้อเอชไอวีสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้ โดยไม่เป็นภัยหรือเป็นภาระกับใครเราสามารถอยู่ร่วมกันคนอื่นในสังคมได้เป็นปกติ และการอยู่ร่วมกันนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป็นภาระให้ใครมารับผิดชอบด้วย เพราะเราสามารถใช้ชีวิตและดูและตัวเองได้ เพียงเราทานยาเป็นประจำ ดูแลสุขภาพตัวเองเสมอ หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ