ตอบกลับไปยัง: ตรวจ CD4 ทุกๆกี่ปี

    anonymous thailand
    Participant
    ตอนนี้ก็ปีละ 2 ครั้งนะคับ สำหรับสวัสดิการที่ใช้