ตอบกลับไปยัง: ปัจจุบัน HIV รักษาได้หรือยัง

  anonymous thailand
  Participant
  ปัจจุบันการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวียังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

  แต่การรักษาได้ถูกพัฒนามากขึ้นจนสามารถทำให้ผู้ป่วย

  ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้อย่างใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไป

  โดยจะต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามที่แพทย์แนะนำ

  รับประทานยาให้ตรงเวลา โดยการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนั้นจะทำให้ร่างกายผู้ติดเชื้อมีปริมาณเชื้อไวรัส

  ในเลือดต่ำลง จนเรียกได้ว่า “ตรวจไม่เจอ” ส่งผลให้ไม่สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีต่อผู้อื่นได้ (U = U)