ตอบกลับไปยัง: แบบนี้ติดซิฟิลิสไหมครับ ?

  anonymous thailand
  Participant
  การกอด การจับมือ

  การใช้ห้องน้ำเดียวกัน

  การใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน

  การรับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกัน

  **กิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถแพร่เชื้อซิฟิลิสให้กันได้ครับ**