ป้ายกำกับ: ภาวะซึมเศร้า

Welcome to Our Awesome Blog!

ภาวะซึมเศร้า ในวัยรุ่นที่มีเชื้อ HIV

ภาวะซึมเศร้า ในวัยรุ่นที่มีเชื้อ HIV

ภาวะซึมเศร้า เป็นความผิดปกติของสุขภาพจิตที่มีความรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศทุกวัย อย่างไรก็ตาม สำหรับวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี จะมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไป การตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวี ประกอบกับ การจัดการโรคเรื้อรังนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นได้ บทความนี้ จะอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่าง ภาวะซึมเศร้า และการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่น รวมไปถึง กลยุทธ์ที่สามารถใช้ในการป้องกัน และจัดการภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนี้