ตอบกลับไปยัง: cd4ต่ำ72 ช่วยหน่อย

  anonymous thailand
  Participant
  หากอยากมี CD4 เพิ่มอย่างรวดเร็ว

  ควรมีการดูแลตัวเอง ออกกำลังกาย

  ทานอาหารที่ดี จิตใจสงบ กินยาอย่างต่อเนื่อง

  เลิกสิ่งเสพติดทุกชนิด และลดความวิตกกังวล

  จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น