ตอบกลับไปยัง: เริ่มกินยาต้านไวรัสเอดส์

    anonymous thailand
    Participant
    จริงๆ การเริ่มยาต้าน เร็วเท่าไหร่ ก็จะมีผลดีต่อผู้รับยานะครับ