ตอบกลับไปยัง: กอดจูบติดเชื้อเอชไอวีไหม ?

    anonymous thailand
    Participant
    มีโอกาสแต่%ในการติดจะน้อยนะครับ

    เบื้องต้นไปตรวจเลือดดูก่อนครับ