ตอบกลับไปยัง: เป็น HIV เป็นเอดส์ ไหม

    anonymous thailand
    Participant
    คนที่มีเชื้อ HIV ไม่ได้เป็นเอดส์ สองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน เพียงแต่เชื้อ HIV เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ตามมา การดูแลรักษา HIV หากรับการรักษาและกินยาต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะไม่เป็นโรคเอดส์ สรุปคือ หากติดเชื้อ HIV มาควรเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไม่ไปสู่การเป็นโรคเอดส์