ตอบกลับไปยัง: เพื่อนร่วมงานติดเชื้อ HIV

    anonymous thailand
    Participant
    ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอคติและไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์นะ เราว่าคนไทยเราตั้งป้อมรังเกียจมากไป

    คุณไม่รู้เหรอเวลาเราใช้ชีวิตในสังคมต้องเจอคนแปลกหน้าเท่าไหร่ พวกที่คิดว่าจะติดกันง่ายๆ