ตอบกลับไปยัง: ถุงยางแตกเสี่ยงเอชไอวีไหม

    anonymous thailand
    Participant
    none
    มีโอกาสเสี่ยงอยู่นะครับ แต่ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่ามากน้อยเพียงใด ถ้าหากอวัยวะเพศมีแผลโอกาสเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น ฉะนั้นควรรีบพบแพทย์เพื่อรับยา PEP ยาป้องกันเอชไอวีหลังเสี่ยง จะต้องรีบทานภายใน 72 ชั่วโมง ติดต่อกันนาน 28 วัน