ตอบกลับไปยัง: จูบปากกันติดเอดส์ไหม

    anonymous thailand
    Participant
    none
    เอดส์ไม่สามารถติดต่อกันผ่านทางน้ำลายได้ ดังนั้นไม่มีโอกาสติดครับ ถ้าหากไม่จูบกันจนแบบเลือดกบปาก